top of page

משפחת בר

לבונטין ת"א

הריסה ובנייה מחדש של חדר הרחצה.

שינוי מקום האסלה והאמבטיה ובניית ארונית כיור חדשה.

 

חידוש מטבח קיים על ידי החלפת הדלתות והקרמיקה בלבד.

רחצה לפני.jpg
bottom of page